Tungt opp­drag for AF Grup­pen

Finansavisen - - SVENSKE REGJERINGSFORHANDLINGER - Fa

AF Grup­pen meld­te fre­dag at de har mot­tatt var­sel om et nytt fjer­nings- og gjen­vin­nings­opp­drag off­shore, som går ut på at opp­til fire yt­ter­li­ge­re platt­for­mer skal fjer­nes og de­po­ne­res.

Opp­dra­get vil va­ere en ut­vi­del­se av en ek­sis­te­ren­de ramme­av­ta­le. Det skal ut­fø­res for en kun­de i den bri­tis­ke de­len av Nord­sjø­en.

De fire platt­for­me­ne har iføl­ge en­tre­pre­nør­kon­ser­net en to­tal vekt på cir­ka 4.500 tonn.

Opp­dra­get in­klu­de­rer pro­sjek­te­ring, for­be­re­del­ser samt fjer­ning og de­po­ne­ring av platt­for­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.