Vår mening:

Finansavisen - - LØRDAG -

Ikke redd for de sto­re spørs­må­le­ne.

Tid­vis strå­len­de be­skri­vel­ser og språk.

Util­slørt og ekte.

Sjel­dent fi­nans­fo­kus til norsk lit­te­ra­tur å va­ere. litt for langt om ho­ved­per­sone­nes psy­kis­ke pro­ble­mer.

fOR­fAT­TER: ole As­bjørn Ness.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.