Kraf­tig cape­size­opp­tur

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - HEG­NAR.NO

Bal­tic Dry-in­dek­sen steg fre­dag med 4,2 pro­sent til 1.579 po­eng, iføl­ge TDN Di­rekt.

Det er i cape­size det vir­ke­lig tok av i går, der ra­te­ne steg med hele 9,0 pro­sent til 18.746 dol­lar pr. dag. Pa­na­max- og handy­size­ra­te­ne steg også, men beg­ge med be­skjed­ne 0,7 pro­sent. I su­pra­max-seg­men­tet falt der­imot inn­tje­nin­gen med 0,3 pro­sent til 13.102 dol­lar pr. dag.

Toll­data fra ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter fre­dag vi­ser iføl­ge TDN Di­rekt at lan­dets jern­malm­im­port var 93,47 mil­lio­ner tonn i sep­tem­ber, mot 89,35 mil­lio­ner tonn i au­gust. Im­por­ten av stål­pro­duk­ter var 1,20 mil­lio­ner tonn i sep­tem­ber, mot 1,06 mil­lio­ner tonn må­ned før.

Clark­sons Pla­tou mel­der iføl­ge ny­hets­by­rå­et at høy­ere ak­ti­vi­tet blant jern­malm­pro­du­sen­ter har hjul­pet til med å trek­ke cape­size­ra­te­ne opp­over, samt at det ven­tes høy­ere ra­ter den kom­men­de må­ne­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.