NoR­dic LigHT NoRwAy

Finansavisen - - EMISJON I NORDIC LIGHT -

Star­tet i 2014 av Trond Ly­se, som had­de bak­grunn fra e-si­ga­rett­sel­ska­pet E-Li­tes, som ble kjøpt av Ja­pan To­bacco Com­pany.

Spar­kjøp-ei­er Iwan Eide Knud­sen er størs­te ak­sjo­na­er.

Adm. di­rek­tør er Nor­vald Hei­del. Sik­ter mot børs­no­te­ring i 2019.

Har ut­vik­let fle­re mo­del­ler av e-si­ga­ret­ter, samt e-si­gar og e-pipe, som er to­bakks­frie røyke­slutt­pro­duk­ter.

Vil star­te pro­duk­sjon av e-juice Nor­ge nes­te år.

Har dis­tri­bu­sjons­av­ta­le med Bonaven­tu­ra Scand­za.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.