LOw­ELL

Finansavisen - - KAPRET SYKEHUSINNKJØP -

In­kasso­byrå med 5.850 mil­li­ar­der kro­ner i por­te­føl­jen

Den nors­ke virk­som­he­ten opp­sto etter sam­men­slå­ing av In­trum Jus­ti­tias nors­ke virk­som­het og Lindorffs virk­som­het i Sverige, Dan­mark, Fin­land og Est­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.