Ol­jen roet seg

Finansavisen - - BØRS MARKEDER - Heg­nar.no

Olje­pri­se­ne fikk seg et opp­sving rundt lunsj­ti­der, men falt til­ba­ke ut­over ons­da­gen. Brent-ol­jen var i går etter­mid­dag opp 0,5 pro­sent til 72,47 dol­lar fa­tet, som var un­der 72,80 dol­lar ved børs­slutt i Oslo tirs­dag. WTI-ol­jen steg 0,2 pro­sent til 62,37 dol­lar fa­tet.

Russ­land og Saudi-Ara­bia skal ha be­gynt å dis­ku­te­re pro­duk­sjons­kutt i 2019, mel­der rus­sis­ke Tass iføl­ge TDN Di­rekt.

– Jeg tror det­te er ver­bal in­ter­ven­sjon og et for­søk på å få litt spe­ku­la­tiv leng­de til­ba­ke til mar­ke­det. Den glo­ba­le til­budsog etter­spør­sels­ba­lan­sen ser ikke vel­dig stram ut nes­te år, sier Pe­tro­ma­trix-ana­ly­ti­ker Oli­vi­er Ja­kob til Reuters.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.