Faer­re pas­sa­sje­rer, men bed­re yield for SAS

Finansavisen - - STATSREGNSKAPET - Fa

Tra­fikk­tal­le­ne til SAS for ok­to­ber vis­te et fall på 1 pro­sent i re­gu­la­er pas­sa­sjer­tra­fikk. Fly­sel­ska­pets yield var opp med 1,3 pro­sent i ok­to­ber.

Ana­ly­ti­ke­re ven­ter ikke sto­re jus­te­rin­ger i sine pro­gno­ser og me­ner tal­le­ne jevnt over var bra. Ak­sjen steg 2 pro­sent tors­dag.

Foto: ANdreAS KlemSdAl

nEd 1 pRO­sEnt: tra­fikk­tal­le­ne til SAS falt i ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.