Sis­se­ner an­set­ter søn­nen

Finansavisen - - DIGITALISERING AV E-FAKTURA -

For­val­ter Jan Petter Sis­se­ner har an­satt sin egen sønn, Philip­pe Sis­se­ner (32), som ny for­val­ter i Sis­se­ner Cano­pus. Iføl­ge sel­ska­pets hjemme­side har søn­nen cir­ka ti års er­fa­ring fra ana­ly­se, til­rette­leg­ging og salg av kre­ditt­ob­li­ga­sjo­ner. Han har en bachelor i bu­si­ness ad­mi­ni­stra­tion fra Bab­son Col­le­ge i Mas­sachu­setts i USA, iføl­ge egen Lin­kedIn-pro­fil. – Han kom­mer fra Arc­tic, der han har for­val­tet de­res rente­fond. Det har han gjort best i byen, så da så jeg in­gen grunn til at han skul­le gjø­re det for en kon­kur­rent, sier Sis­se­ner til Da­gens Na­e­rings­liv.

I til­legg er Bjørn To­re Ur­dal an­satt som ana­ly­ti­ker. Han har blant an­net bak­grunn fra Sec­tor As­set Ma­na­ge­ment.Fa

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.