Fak­ta:

Finansavisen - - LØRDAG -

av Tim mar­shall. 288 si­der. vega for­lag.

sjEk­kEr PrototYPEr: mu­ren mot mex­i­co, som mek­si­ka­ner­ne selv skul­le be­ta­le for, var kan­skje Do­nald Trumps mest kon­kre­te valg­løf­te for to år si­den. FoTo: NTb SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.