Tørr­bulkin­dek­sen fort­set­ter ned

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - ’FA

Ra­te­ne for skip som blant an­net frak­ter kull og jern­malm fort­set­ter å fal­le. Iføl­ge TDN Di­rekt var in­dek­sen ned 6,8 pro­sent til 1.147 po­eng på fre­dag. Se­nest på man­dag var in­dek­sen i 1.428 po­eng. Cape­size­re får en snitt­rate på 11.250 dol­lar pr. dag, pa­na­maxe­re får 11.975 dol­lar da­gen, handy­size­re får 9.474 dol­lar da­gen og su­pra­maxe­re får 10.961 dol­lar da­gen. Størst var rate­fal­let for cape­size­re, som var ned 15,3 pro­sent på én dag. Rate­fal­let gjor­de at tørr­bul­kre­de­ri­et Gol­den Ocean, der John Fred­rik­sen er størs­te ak­sjo­na­er, falt rundt 2 pro­sent på Oslo Børs fre­dag. Den se­nes­te må­ne­den er ak­sje­kur­sen ned 21 pro­sent. Også Jin­hui Ship­ping falt i kurs på fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.