gam­le GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Det­te luft­fo­to­et har Aas­ta Aas lagt ut på nett­si­den «Du vet du er fra Grim­stad». Bil­det må va­ere fra 1933-1937, bl.a. for­di Smith Pe­ter­sens vak­re bygg i Brygge­ga­ten (re­vet vår­en 1937) og Sjø­manns­hjem­met (åp­net i 1934) er med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.