Jen i den­ne be­skri­vel­sen

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF) hå­per det at Rag­nar Hol­vik nå står frem som vars­ler i den­ne sa­ken kan gi ham ro.

– Jeg hå­per det be­tyr at han får den let­tel­sen som han øns­ket å få. Jeg har for­stå­el­se for at det kan va­ere tungt og kre­ven­de å gå med en slik sak len­ge, så jeg hå- per dette har en god ef­fekt for ham. For øv­rig er det ikke så mye nytt i dette sam­men­lig­net med

ARKIVFOTO

n i inn­kjøpsaken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.