AGR no­mi­nert til gjev pris

Grimstad Adressetidende - - SPORT - AREN­DAL

og Grimstad Ri­de­klubb (AGR) er en av fem no­mi­ner­te klubber i AEG Awards, som er heste­spor­tens svar på Idretts­gal­la­en. Fel­les for de no­mi­ner­te klub­be­ne er at de gir barn, ung­dom og voks­ne ride­gle­de og ride­kom­pe­tan­se i en sport som gir både opp- og ned­tu­rer. AEG Awards hen­ger høyt for de som dri­ver med hest. Vin­ner­ne kå­res lør­dag 25. fe­bru­ar un­der Arc­tic Eque­stri­an Ga­mes Gal­la­show på Oslo Con­ven­tion Cen­ter i Mel­som i Vest­fold. AEG står for Arc­tic Eque­stri­an Ga­mes, over­satt til ark­tis­ke ryt­ter­sport­le­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.