Kjør­te i 153 km/t i 90-so­nen

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - EN 18

år gam­mel mann fra Fro­land er dømt til 18 da­ger i feng­sel etter en kjøre­tur på E18 i Grimstad. Han ble da nem­lig målt til 153 km/t i 90-so­nen på E18 like ved kom­mune­gren­sen mot Aren­dal. I dommen fra AustAg­der ting­rett står det også at 18-årin­gen mis­ter fø­rer­kor­tet i 12 må­ne­der og må av­leg­ge ny fø­rer­prø­ve om han øns­ker å få det til­ba­ke. å og fo­ku­se­re på dette med sik­ker­het, sier Tom Sigurd Dokke­dal, le­der i Grimstad bon­de­lag.

De hå­per flest mu­lig prio­ri­te­rer den­ne kvelden for å bli opp­da­tert på hvor­dan man bør fer­des langs vei­en. Det blir god tid til spørs­mål og dis­ku­sjon. Mø­tet er åpent for alle. En­kel ser­ve­ring av mat blir det også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.