Full fart på snø­en

Sol pluss snø er lik ski- og ake­dag. Sko­ler og barne­ha­ger ut­nyt­ter for­hol­de­ne.

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - UTESKOLE Gro Aus­tenå Berg

Vin­te­ren kan va­ere både ube­reg­ne­lig og kort på Sør­lan­det, og når det blir snø og sol, er sko­ler og barne­ha­ger kjap­pe med å be­nyt­te seg av det.

Var­me­re

Man­dag gikk ele­ve­ne på Fri­voll fra sko­len og til lys­løy­pa for å gå på ski og ren­ne på ake­brett.

Bå­le­ne ble tent, pøl­ser og ka­kao­en tatt fram, og små og sto­re så ut til å kose seg i sola i det flot­te vin­ter­va­e­ret.

– Det er gøy, men­te Hannah Mjå­land og Sind­re Le­an­der Kristiansen mens de var­met seg rundt bå­let.

Flate­fjell barne­hage ble også ob­ser­vert på jor­det som lig­ger i star­ten av lys­løy­pa. Der er det en pas­se­lig ski­løy­pe for dem med kor­te­re bein.

Det fine, kalde va­e­ret skal iføl­ge pent.no hol­de seg frem til ons­dag. Etter det kan vi iføl­ge pro­gno­se­ne ven­te oss en litt var­me­re pe­rio­de med fle­re pluss­gra­der.

SNØGØY: Adri­an Kn­ut­sen og Ifrah Ali-Mu­ham­med sus­te ned ake­bak­ken i full fart.

PØL­SER: Hannah Mjå­land og Sind­re Le­an­der Kristiansen had­de det fint i sola rundt bå­let i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.