Lof­tet

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

DA ER det nok en gang klart for den sto­re show­man­nen Car­lo

Nata­li på rest Lof­tet pub og vin­stue. Car­lo er en av de fas­te po­pu­la­ere ar­tis­te­ne som jevn­lig be­sø­ker Lof­tet med sin gi­tar og mu­sikk. Car­lo er også kjent for å ska­pe stort liv og kjør på danse­gul­vet når han spil­ler. Her fol­kens må man va­ere tid­lig ute, for her blir det fullt hus på Lof­tet den­ne we­ek­end.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.