Knall­start for Sha­des-film

På pre­mie­re­kvel­den så 400 opp­føl­ge­ren til Fifty Sha­des of Grey på ki­no­en.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - KINOFILM pe­er@gat.no

– I til­legg var både vor­spie­let og fes­ten etter­på en suk­sess, sier presse­an­svar­lig Morten Ag­nor ved Grim­stad kul­tur­hus.

Fifty Sha­des Dar­ker, som opp­føl­ge­ren he­ter, trakk 120 pub­li­kum­me­re lør­dag og søn­dag, og 30 man­dag. – På Valentinsdagen var det 121 be­sø­ken­de. På en tirs­dag er det slet­tes ikke verst, og det blir spen­nen­de å se vi­de­re, til­føy­er han.

Vin­ter­fe­rie­kino

I vin­ter­fe­rien kom­men­de uke blir det dag­kino fra 12.30 alle da­ger i vin­ter­fe­rie­uken med fo­kus på film for barn og unge. I til­legg til de vanlige fil­me­ne kom­mer Syng og Mar­cus og Mar­ti­nus-fil­men til­ba­ke den­ne uken.

Dette er ukens pre­mie­rer: Eventyr i Ark­tis, Trio – Jak­ten på Olavs­skri­net, The Great Wall og Det nors­ke hus.

The Great Wall er en stor­slått ac­tion­film fra re­gis­sø­ren av Fly­gen­de dol­ker og Sla­get om den for­bud­te by. Med Matt Damon, An­dy Lau og Willem Dafoe i ho­ved­rol­le­ne. Det nors­ke hus er en po­li­tisk sa­ti­re/ko­me­die om hvor­dan det er å va­ere frem­med i Nor­ge og måt­te la­ere seg norsk kul­tur og kjøre­reg­ler.

PRESSEFOTO

GODT BESØKT: fil­men Fifty Sha­des of Dar­ker har star­tet godt på ki­no­en i Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.