Na­er RA­DIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - MISJONSRADIOEN GRIM­STAD

RA­DIO GRIM­STAD Tors­dag:

09. Mor­gen­sen­ding, 10. Konk og mus, 12. Mu­sikk, 13. Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter, 14. Etter­mid­dag, 15. Norsk Coun­try Time, 16. Mu­sikk, 18. Slutt, 21. Bluestrain, 22. Mu­sikk, 23. Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter re­pri­se 24. Slutt.

Fre­dag:

09. Mor­gen­sen­ding, 10. Konk og mus, 12. Mu­sikk, 13. Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter, 14. Etter­mid­dag, 16. Mu­sikk, 18. Slutt, 21. Mu­sikk, 24. Slutt.

Tors­dag:

Kl. 06-08: Mu­sikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel» og «Vin­du mot li­vet v/ J. Har­dang» og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 18-19: Mu­sikk og ak­tu­elt og «Opp­la­e­ring» v/As­bjørn Kval­bein. Kl. 19- 20: «Vei­en gjen­nom bi­be­len», v/ Ø. Brak­vat­ne og mi­sjon og mu­sikk og opp­le­sing. Kl. 2021: «San­ger fra en svun­nen tid» (re­pri­se).

Fre­dag:

Kl. 06-08: Mu­sikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel» og «Vin­du mot li­vet v/ J. Har­dang» og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 18-19: Mu­sikk og ak­tu­elt og «Vin­du mot li­vet» v/ O. Bjor­land. Kl. 19- 20: «Vei­en gjen­nom bi­be­len» v/ Ø. Brak­vat­ne og mi­sjon og mu­sikk. Kl. 20-21: «Ønske­san­gen» v/ Gunnar A. Arnt­sen (re­pri­se).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.