– Fjern is og snø

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

PO­LI­TI­ET MIN­NER på Twit­ter om at gård­ei­ere sjekker tak og ut­spring for is og snø slik at in­gen blir skadet.

– Tem­pe­ra­tu­ren svin­ger og selv om noe ble fjer­net i går, kan det ha dan­net seg nye is­tap­per i dag, skri­ver de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.