Til min­ne om «tan­te» Tora

Grimstad Adressetidende - - NEWS - MINNEORD OM Tora D. Lun­den. Me­rethe Gab­ri­el­sen

Så var det

over ... den siste sol­strå­len fra Lun­den i Val­le har sluk­net, og er nå blitt en vak­ker stjer­ne på him­me­len.

Det er så

ve­mo­dig og trist, men trøs­ter meg med at du nå er sam­men med min beste­mor og de­res søs­ken.

Du var et

utro­lig varmt og ny­de­lig men­nes­ke. Du var så takk­nem­lig og snill. Du ville jeg skulle kom­me inn­om når jeg klip­pa ple­nen ved Ber­ge Gård. Jeg var inn­om og ga deg en god klem, og du var så for­nøyd.

Jeg be­søk­te deg

i Bie­heia, og vis­te deg noen gam­le bil­der fra Val­le. Det vek­ket gode min­ner, og du kjen­te raskt igjen din far, Dreng, og spøk­te med at dere had­de sam­me hår­fri­sy­re. Du smil­te og lo, du had­de god hu­mor helt til det siste.

En av de

siste gan­ge­ne jeg be­søk­te deg, had­de du hele fa­mi­li­en hos deg. Det var så godt å va­ere hos dere, godt å va­ere en del av den­ne fa­mi­li­en. Jeg ga deg en god og lang klem, og du strøyk meg på ryg­gen og smil­te til meg. Det er først nå i etter­tid jeg for­står ver­di­en av nett­opp det øye­blik­ket. I den stun­den tok du far­vel med meg.

Jeg kik­ker opp

og ser stjer­ne­ne vin­ke. Jeg vin­ker til­ba­ke, med tå­rer ren­nen­de ned­over mitt kinn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.