FILADELFIA: SPRÅKKAFEEN

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

som ar­ran­ge­res hver tors­dag etter­mid­dag har et vok­sen­de opp­møte. Vel­kom­men til alle som øns­ker å for­bed­re bru­ken av det nors­ke språ­ket og va­ere en del av et fler­kul­tu­relt mil­jø. Filadelfia støt­ter også opp om bøn­nog lov­sangs­møte i Mi­sjons­kir­ka se­ne­re på kvel­der. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.