LANDVIK MÅLLAG

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT -

bStif­tet i 1899, og det var til og med før Noregs Mållag var stif­tet bBe­står av 51 med­lem­mer bHar to sam­ar­beids­pro­sjek­ter med Histo­rie­la­get, 17. mai-fes­ten og Før­juls­kveld bAr­ran­ge­rer Bygde­da­gen sam­men med ei­er­ne av Landvik Bygde­hus Hol­der to bok­ka­fe­er i året b bLa­get prø­ver å ha en dik­ter­kveld én gang i året bTe­ma for vår­se­mes­te­ret er dia­lek­ter

bLe­der av la­get er Sver­re Aal­vik bLa­get har i alle år va­ert en vik­tig del av kul­tur­li­vet i Landvik

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.