En ny Ar­nar­do i ma­ne­sjen

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Når Lui­gi Ar­nar­do (17) opp­trer som sir­kus­ar­tist med sine dia­bol­os på Fri­voll Trav­bane i Grim­stad 28. og 29. juli, er det kan­skje lan­dets ku­les­te som­mer­jobb han har.

Sje­fen, pap­pa Are Ar­nar­do, har imid­ler­tid ikke firt på ar­tist­kra­ve­ne for å gi søn­nen som­mer­jobb, skri­ver Cir­kus Ar­nar­do i en presse­mel­ding.

– Det er nok ikke man­ge på min al­der som har en lig­nen­de som­mer­jobb. Det­te har jeg gle­det meg til, selv om jeg jo all­tid har va­ert med sir­ku­set. Å få opp­tre er jo selve drøm­men, sier Lui­gi.

TIL BYEN: Lui­gi Ar­nar­do opp­trer i Grim­stad med Cir­kus Ar­nar­do.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.