Fyll, bråk og høy mu­sikk

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - PO­LI­TI­ET HAD­DE

mye å ord­ne opp i natt til søn­dag. De fikk fle­re mel­din­ger om bråk og fes­ting.

– En tra­vel natt for po­li­ti­et i Ag­der med man­ge hen­del­ser knyt­tet til rus; or­dens­for­styr­rel­ser, vold og kjø­ring i på­vir­ket til­stand, skrev Ag­der po­liti­dis­trikt på Twitter søn­dag.

Ope­ra­sjons­le­der Sveinung Al­sa­ker i Ag­der-po­li­ti­et sier at Grim­stad hel­ler ikke gikk klar av brå­ket.

– Vi fikk i hvert fall inn fem uli­ke mel­din­ger som gikk på slags­mål, or­dens­for­styr­rel­ser og høy mu­sikk fra bo­li­ger. Dis­se mel­din­ge­ne kom inn fra klok­ka 22 lør­dag kveld til klok­ka ni søn­dag mor­gen, sier han til Adres­sa.

Det skal ikke ha va­ert noen al­vor­li­ge ska­der som føl­ge av de uli­ke tu­mul­te­ne, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.