Ukens kino­pre­mie­rer

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

–VI fikk vel­dig­gode til­bake­mel­din­ger på a tvi sat­te opp ori- ginal tale ver­sjon av Gru­som­me meg, så vi føl­ger opp den med en helg til, sier Morten Ag­nor på kul­tur­hu­set.

El­lers den­ne uken er det pre­miere på katte­do ku­d­ra­ma­et Ke­di, den ro­man­tis­ke ko­me­di­en Burn Burn Burn og ac­tion­fil­men Ato­mic Blon­de.

Fil­me­ne som fort­set­ter er; Trans­for­mers Last Knight, War for the Pla­net of the Apes, Brann­mann Sam – Be­søk fra ver­dens­rom­met, Bal­le­ri­na, Gru­som­me meg 3 (2D, Norsk), Gru­som­me meg 3 (2D, org. tale), Dun­kirk, Spi­der-Man: Home­coming (2D) og It Co­mes at Night.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.