Grün­de­re sat­ser på båt­plas­ser

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - OPPSTART S BE­DRIF­TEN FLUITO

AS har lan­sert en Airbnb-lig­nen­de tje­nes­te for båt­plas­ser.

– Vi hør­te fra båt­folk at ful­le gjeste­hav­ner var et van­lig pro­blem, sam­ti­dig som vi så at man­ge fas­te båt­plas­ser sto tom­me, sier grün­der­ne Gard Ha­ve­lin og Kent Ro­bin Hau­gen.

De har ut­vik­let en mo­bi­lapp, som lar båt­folk leie ut og booke tom­me båt­plas­ser. Ap­pen kan las­tes ned gra­tis. Grün­der­ne er spent på hvor­dan tje­nes­ten blir tatt imot.

SAT­SER: Gard Ha­ve­lin og Kent Ro­bin Hau­gen star­ter ny be­drift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.