GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Som­mer­tid er bade­tid, og selv­sagt hø­rer et bil­de av det gam­le ba­det på Torske­hol­men hjem­me i den­ne spal­ten nå i juli. Ba­det ble åpnet i de­sem­ber 1905, og si­den Torske­hol­men ikke ser ut til å va­ere flat­sprengt ennå, må det­te bil­det va­ere tatt et par år se­ne­re. (Til­hø­rer Ibsen­hu­set).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.