GRATULASJONER

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

85år

Dag­finn Pfaff, Skip­per­ga­da 35, fyl­ler 85 år 25. juli.

75år

Rag­nar Om­dal, Has­sel­da­len 10, fyl­ler 75 år 26. juli.

50 år

Wen­che Hegge­lund, Ran­dulf Han­sens vei 44, fyl­ler 50 år 25. juli.

40 år

Li­an Dar, Volle­vei­en 1, fyl­ler 40 år 25. juli.

30 år

Lars Mar­tin 30 år. Vår kja­ere sønn, bo­nus­sønn, svo­ger, bror og su­per­kule on­kel fyl­ler 30 år 26. juli. Vi er vel­dig glad i deg. Bur­dags­klem­mer i fleng, fra Mam­ma, Erik, Lone, Tho­mas, Kas­per og To­bias.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.