FOR 25 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

BINGO I KNAs ka­fe­te­ria på Groos. VAN­NET I Grim­stads havne­bas­seng er ikke len­ger skit­tent kloakk­vann. Nå nø­ler ikke miljø­vern­le­der Bjørn Kris­ti­an Pe­der­sen og by­gart­ner Ove Bach med å hop­pe uti.

SAUER PÅ bei­te på Aues­øya, Maløy­ene og Her­øya kan bli en rea­li­tet der­som by­gart­ne­ren får klar­sig­nal fra By­sel­ska­pet. Øy­ene er i ferd med å gro igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.