FOR 50 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

LIV­LIG MØNSTRINGS VIRK­SOM­HET i Grim­stad-dis­trik­tet. Ar­beids­kon­to­ret har fore­tatt man­ge på­mønst­rin­ger av sjø­folk i det sis­te.

SØLVMEDALJE TIL grim­stad­sei­le­re. Bjørn Olav Tønne­vold og Knut Danne­vig med fin inn­sats i NM for oslo­jol­ler i Ski­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.