re­li­giø­se MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

NLM MISJONSSALEN: Ons­dag kveld er det Nore­a­pas­tor Svein An­ton Han­sen som ta­ler på mø­tet. Han har bi­bel­ti­me­ne på Sør­lands­som­mer på Drott­ning­borg den­ne uka, og vi er glad for at han har an­led­ning til å be­sø­ke oss i Misjonssalen den­ne kvel­den. Du er hjer­te­lig vel­kom­men til mø­tet!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.