BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Hur­ra for flot­te, om­sorgs­ful­le Thil­de Berg Si­mon­sen som fyl­ler 11 år 28. juli. Kjempe­stolt av den danse­gla­de god­jen­ta. Stor burs­dags­klem fra far­mor. Vårt lil­le sjarm­troll, Sa­mu­el Tøn­nes­sen, fyl­ler 1 år 27.7 og vi ro­per hipp hur­ra! Vi er så glad i deg! Man­ge burs­dags­klem­mer fra mam­ma og pap­pa. 28. juli fyl­ler vår søte lil­le Alva Jo­nas­sen al­le­re­de 1 år! En skik­ke­lig mor­som, blid og ram­pe­te lille­søs­ter og vi er alle sam­men kjempe­glad i deg. Det skal bli så gøy å fei­re din al­ler førs­te burs­dag! Mas­se klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Lova og Sver­re. Gra­tu­le­rer med da­gen til ver­dens ku­les­te store­bror, Ma­ri­us Mor­te­rud Lang­myr! Klem fra Mi­kael, mam­ma og pap­pa. Ma­ren Ri­be Gau­slå fyl­ler 10 år i dag. Mor og far gra­tu­le­rer den skjøn­ne, fan­tasi­ful­le jen­ta med da­gen. Vi er vel­dig glad i deg, og gle­der oss vel­dig til fei­rin­ga! Ett stort hur­ra for store­bror Kas­per, som fyl­te 3 år den 25 juli. Vi er vel­dig glad i deg. Du er en god og om­sorgs­full gutt. Mas­se klem­mer fra mam­ma, pap­pa og To­bias. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Sond­re And­re­sen Beis­land som fyl­ler 1 år 27. juli. Vår sjar­me­ren­de, snil­le og gode hjerte­knu­ser. Vi er vel­dig gla­de i deg! Klem fra mam­ma og pap­pa. Hipp hur­ra for Sine som fyl­te 11 år 25. juli. Hele Sti­an­sen gjen­gen hå­per du får en su­per burs­dag. Hipp hur­ra for Alina Au­stad som er 4 år i mor­ra. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Såå glad i deg. Klem fra Ing­rid, Ve­gard, far­far og Si­ri. Skjøn­ne Susannah Møi­nichen Sun­dquist, ble 3 år den­ne uken og ble fei­ret stort. Beste­mor gra­tu­le­rer deg mas­se. Glad i deg, gull­un­gen og takk for fes­ten på man­dag. Gra­tu­le­rer med 7 års burs­da­gen din vår kja­ere Mie Bon­ne­rup Win­sents i dag tors­dag 27. juli. Vi er kjem­pe glad i deg. Burs­dags­klem­mer fra Ja­cob, Fred­rik, Chris­ti­na, mam­ma og pap­pa, og Nod­dy. Hipp hur­ra for god­jen­ta Mie Bon­ne­rup Win­sents, som fyl­ler 7 år, tors­dag 27. juli. Stor klem fra Fam­men og bes­ten. Ma­ren Ri­be Gau­slå fyl­ler 10 år i dag 27. juli. Vi gra­tu­le­rer den flot­te jen­ta vår så mye med da­gen! Man­ge klem­mer fra Eli­se, mam­ma, pap­pa og beste­far. Hipp hur­ra, idag fyl­ler min beste­venn og fet­ter 5 år. Ma­ri­us du er kul, mor­som og gøy å leke med. Hå­per du får en su­per­fin dag. Man­ge klem­mer fra Va­nes­sa. San­der Hav­stad fyl­ler 9 år lør­dag 29. juli. Gra­tu­le­rer med burs­da­gen din! Gode klem­mer fra far­mor og far­far, Mia og tan­te Tone, Andreas og Jo­hanne og tan­te Linn og on­kel Knut. Vi er uen­de­lig glad i deg! Gra­tu­le­rer med 5års da­gen Ma­ri­us! Mas­se kos og klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Mi­kael og shel­ly! Hå­per du får en fin dag! Vår fine gutt Are Ro­sen­berg Sy­vert­sen fyl­ler 13 år på tors­dag. Mas­se klem­mer og gratulasjoner fra mam­ma, pap­pa og Sver­re. Hipp hur­ra for god­gut­ten vår, Adri­an Skripe­la­nd, som fyl­ler 12år idag. Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Madelei­ne, Tom­my, Jo­nas, Ma­ri­us, Lin­nea, Se­bas­ti­an, my, far, mor og far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.