GRIM­STAD Grim­stad bi­blio­tek, barne­av­de­lin­gen MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - SOMMERLESKAMPANJEN PÅ LAND­VIK MISJONSFORENING:

Grim­stad bi­blio­tek er godt i gang. Kom inn­om og få et flott arm­bånd når du har lest fem bøker!

Land­vik misjonsforening in­vi­te­rer idag til det tra­di­sjo­nel­le ol­sok­st­ev­net på Hå­land. Histo­risk spill blir det også iår. Årets ta­ler er sogne­prest Tom Mar­tin Bernt­sen og vi får sang av Sunni­va og Ma­ria. Ernst End­re­sen blir som all­tid med på trom­pet. Se an­non­se i tirs­dags­avi­sa og va­er vel­kom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.