Na­er RADIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - RADIO GRIM­STAD Tors­dag : MISJONSRADIOEN GRIM­STAD

09: Musikk, 10: Som­mer-radio, 14: Musikk, 18: Slutt, 21: Musikk, 24: Slutt.

Fre­dag: 09. Musikk, 10: Som­mer-radio, 14: Musikk, 18: Slutt 21. Musikk, 24: Slutt.

Tors­dag:

Kl. 06-08: Musikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel» og «Vin­du mot li­vet v/ J. Har­dang» og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 18-19: Musikk og ak­tu­elt og «Opp­la­e­ring» v/As­bjørn Kval­bein. Kl. 19- 20: «Vei­en gjen­nom bi­be­len», v/ Ø. Brak­vat­ne og mi­sjon og musikk og opp­le­sing. Kl. 2021: «San­ger fra en svun­nen tid» (re­pri­se).

Fre­dag:

Kl. 06-08: Musikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel» og «Vin­du mot li­vet v/ J. Har­dang» og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 18-19: Musikk og ak­tu­elt og «Vin­du mot li­vet» v/ O. Bjor­land. Kl. 19- 20: «Vei­en gjen­nom bi­be­len» v/ Ø. Brak­vat­ne og mi­sjon og musikk. Kl. 20-21: «Ønske­san­gen» v/ Gun­nar A. Arnt­sen (re­pri­se).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.