Vil ret­te opp trip­pel tab­be

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - SIGNY HAGLUND

vil gjer­ne få ret­te opp en trip­pel tab­be hun har be­gått i Adres­sa.

– Jeg be­kla­ger at den­ne set­nin­gen ikke kom med i Adres­sa da jeg skrev om Sand­ra Point trad. jazz band på tirs­dag: «Syn­nø­ve Rei­er­sen sang vel­dig bra til man­ge av me­lo­di­ene.» Si­den jeg ikke fikk tatt et godt bil­de der Syn­nø­ve var med og at jeg i til­legg skrev «gut­ta « fra Lil­le­sand, kan det vir­ke som om jeg sa­bo­ter­te dyk­ti­ge Syn­nø­ve, skri­ver Haglund i en mail.

FOTO: PRI­VAT

TIL EIDE KIR­KE: Ban­det «Grønn trio».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.