BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Hipp hur­ra for vår flot­te gutt Isak Thomp­son Klov­land som fyl­ler 9 år i dag, 29. juli! Vi hå­per du får en fan­tas­tisk dag! Er så glad i deg. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Mathea og Emine. Mos­sa, bas­sa, far­mor og far­far hil­ser også til sin supre gutt! Gra­tu­le­rer så mye med 15 års da­gen din den 29. juli, Eli­sa­beth Ei­ke­nes El­ling­sen! Vi er utro­lig glad I deg! Øns­ker deg en fan­tas­tisk dag! Mas­se klem­mer fra mam­ma, Mar­co Alek­san­der og Nata­sha. Hur­ra for Ing­rid M. Li­e­ne Andres­sen som blir 8 år 31.07. Burs­dags­klem fra mor­mor og mor­far. Hipp hur­ra for Te­odor Wick­strøm som fyl­ler 9 år 29/7. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Klem fra mor­mor og gjen­gen på Flø­re­nes. Hur­ra for vår gode Han­ne Erik­sen som fyl­ler hele 10 år 30. juli. Mas­se klem­mer og gra­tu­la­sjo­ner fra Hen­ning, Hå­vard, mam­ma, pap­pa og beste­for­eld­re. Vår skjøn­ne og tøf­fe danse­jen­te Thil­de Berg Si­mon­sen ble 11 år 28. juli! Res­ten av T-gjen­gen, mam­ma, pap­pa og Put­te gra­tu­le­rer deg så mye med da­gen i går! Hipp hipp hur­ra for ver­dens bes­te store­søs­ter Ot­he­lie Zaar Bjøn­num som fyl­ler 3 år 29. Juli! Vi er vel­dig glad i deg! Klem fra Thel­ma, mam­ma og pap­pa! Hipp, hipp hur­ra for Ing­rid Mar­grethe Li­e­ne An­ders­sen som fyl­te 8 år 31. juli. Vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra Emi­lie og mam­ma. Vår lil­le sjar­mør Os­car fyl­ler 1 år i dag. Vi gle­der oss til å fei­re din førs­te burs­dag! Man­ge burs­dags­klem­mer fra Mom­mo og Beste­far, on­kel Hen­rik, tan­te Heidi og on­kel Kje­til. Vår flot­te danse­jen­te Ma­rie Moen, Fe­vik, blir 11 år i dag. Vi er vel­dig glad i deg. Klem fra Os­kar, pap­pa og mam­ma. Beste­for­eld­re på Gol og Fe­vik hil­ser også. Far­mor, far­far og Ol­dis øns­ker gull­jen­ta Ot­he­lie Zaar Bjøn­num en kjempe­fin 3 års­dag idag, 29. juli! Hipp, hipp hur­ra for vår mor­som­me, flin­ke, om­sorgs­ful­le og tøf­fe Ing­rid som blir 4 år! Vi er utro­lig gla­de i deg! Ham­bur­ger­klem fra Ni­ko­lai, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.