Kompe­sje­fen fikk he­der og aere

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - DET ER

ikke man­ge mann­folk som har så godt hånd­lag med kom­per som Tor­bjørn Møre­trø i Red­dal. Han har va­ert med i park­fes­tens kompe­ko­mi­te i over 20 år, og for­mann nes­ten like len­ge.

De and­re er et knip­pe av byg­das drif­ti­ge da­mer og mann­folk.

På park­fes­ten sist lør­dag fikk han og hundre­vis av til­hø­re­re høre en ny­dik­tet sang som kom­pe­da­me­ne fram­før­te til hans aere, og han fikk bloms­ter for inn­sat­sen i ko­mi­te­en, og ei mid­ler­ti­dig kompesleiv. Den nye slei­va er på gang i sløyd­verk­ste­det til Olav An­der­sen.

Tor­bjørn fikk be­skjed av Ka­ri Vi­gre at han har fem års opp­si­gel­ses­tid i kompe­ko­mi­te­en, hvis han mot for­mod­ning skul­le gå med tan­ker om å trek­ke seg. Hun har va­ert for­mann de tre siste åre­ne.

Tor­bjørn sa til Litt av hvert at det er minst fem­te året med den sam­me gjen­gen. Da vet alle hva de skal gjø­re, og det går vel­dig greit.

Ut­gangs­punk­tet er rå red­dals­po­te­ter som skrel­les og ma­les. Han har tatt med seg et råd som han fikk av mor, nem­lig å blan­de i se­mule­gryn i dei­gen til­legg til hvete­me­let.

FOTO: SVEIN PER HARDEBERG

BLE HE­D­RET: Da­me­ne er fra venst­re Gu­ri­ne Se­land, Ing­rid Ma­rie Kalve­ha­gen, An­ne Ka­thri­ne Lun­den, Sig­ne Hel­dal Ris­holt og Ka­ri Vi­gre som holdt ta­len for Tor­bjørn Møre­trø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.