3,6 pro­sent ar­beids­le­di­ge

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - LE­DIG­HE­TEN I

Grim­stad er på 3,6 pro­sent i juli. Av dis­se er 236 menn og 167 kvin­ner. Det er en ned­gang fra juli i fjor da le­dig­he­ten var på 4,2 pro­sent.

I Aust-Ag­der er le­dig­he­ten på 3,3 pro­sent og ut­gjør 1 893 per­soner. Det er 145 fle­re enn i for­ri­ge må­ned. I Aust-Ag­der, som i lan­det el­lers, har brutto­le­dig­he­ten gått ned sam­men­lig­net med juli 2016. I juli er brutto­le­dig­he­ten på 3,8 pro­sent, som er likt med Vest-Ag­der og Horda­land, mot 4,8 pro­sent for ett år si­den. Ba­re Ro­ga­land har høy­ere brutto­le­dig­het enn Aust-Ag­der og Vest-Ag­der, med 4,7 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.