De vak­re vann­lil­je­ne

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - NÅ BØR

man gå på Dømme­s­moen og se vann­lil­je­ne. De røde er sjeld­ne, skri­ver Liv An­ker-Pe­der­sen i en e-post til oss, og leg­ger sam­ti­dig ved flot­te bil­der av lil­je­ne.

Vi kon­tak­tet by­gart­ner Ove Bach for mer in­for­ma­sjon. Han had­de da nett­opp va­ert og sett på dem. De ble plan­tet for 40–50 år si­den, og noen av dem ble hen­tet fra en pri­vat sam­ling i Vest­fold. – Det er så langt jeg kan hus­ke fire røde sor­ter og de er de mest sjeld­ne, opp­ly­ser Bach.

FOTO: LIV AN­KER-PE­DER­SEN

DØMME­S­MOEN: Dis­se vak­re lil­je­ne kan man se na­er­me­re på på Dømme­s­moen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.