Sir­kus på Fri­voll trav­bane

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - CIRKUS AR­NAR­DO

er i byen fre­dag og lør­dag den­ne uka.

I dag har du alt­så mu­lig­het til å opp­le­ve blant an­net fan­tas­tis­ke sjong­lø­rer, akro­ba­ter, stige­ar­tis­ter, og trylle­kunst­ne­re samt im­po­ne­ren­de fer­dig­he­ter fra både hun­der, ka­me­ler og la­ma­er på Fri­voll trav­bane.

– Det ma­gis­ke lig­ger i det eks­tra­or­di­na­ere, sier sir­kus­di­rek­tør Arild Ar­nar­do. – På man­ge må­ter er sir­kus et lite steg bort fra den hver­dags­li­ge vir­ke­lig­he­ten, og hvis du sier ja til å bli med på den rei­sen, så får du en for­tryl­len­de opp­le­vel­se, sier di­rek­tø­ren for Nor­ges størs­te sir­kus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.