Ny synde­bukk?

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - DEN­NE UKA God helg!

har ob­ser­va­sjo­ner av stil­le­hav­søs­ter­sen man­ge ste­der i Grim­stad, blant an­net på Mari­vold, va­ert mye om­talt i den­ne avi­sens spal­ter.

Alle som­re har sin pla­ge. Vi har tid­li­ge­re skre­vet om både fje­sing og flått. Nå har vi alt­så fått en ny far­lig inn­tren­ger, stil­le­hav­søs­ters. Så pass på i strand­kan­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.