GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Det­te fo­to­gra­fi­et fra 1886 byr på man­ge in­ter­es­san­te «de­tal­jer». Torske­hol­men er ikke land­fast, og som vi ser er sun­det gans­ke bredt. I 1886 had­de re­der N. Thue John­sen over­tatt Soren­skri­ver­går­den da Fred­rik Smith Pe­ter­sens enke ny­lig var død. Jør­gen Bang drev verft på Od­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.