Angst

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

GUD BEVARE meg fra å skri­ve lett­vint om det­te tema! Det enes­te jeg tør, er å si det sam­me som Je­sus sa i Jo­han­n­es Ev. 14,1, der står det: La ikke hjer­tet bli gre­pet av angst, tro på Meg! Det hø­res ut som det er et al­ter­na­tiv. Har Je­sus her pekt på en ut­vei, som kan kom­me oss alle sam­men til hjelp? Det står ikke: Va­er ikke redd - - det kan alle og en­hver si, nei, det står: La ikke hjer­tet gri­pes av angst, tro på Meg. Det hø­res ut som noe vi kan vel­ge imel­lom? Det har red­det meg utal­li­ge gan­ger. Jeg sier: Je­sus, jeg er liv­redd for det og det, men nå vel­ger jeg å tro på Deg, Angs­ten vi­ker, selv om jeg kan­skje må gjø­re det om og om igjen, hvis den kom­mer til­ba­ke. Kraf­ten lig­ger i selve Guds Ord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.