Se hvil­ke bo­li­ger som har­va­ert i han­del

Det er re­gist­rert man­ge hand­ler av ei­en­dom i Grim­stad i mai og juni. Sjekk her hvem som har kjøpt og solgt, hvor og til hvil­ken pris.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - EI­EN­DOM

Hom­bor­have 9 (Gnr 165, bnr 25) er over­dradd fra Ha­rald Mor­gan Wåga til Astri Ire­ne Wåga (02.06.2017)

Ås­vei­en 10 (Gnr 3, bnr 133) er solgt for kr 2.950.000 fra Hall­geir Skog­ly og Ma­rit El­len Skog­ly til Tom Ma­ri­us Beis­land og Ire­ne Blom-Bak­ke (06.06.2017)

Tur­vei­en 7 (Gnr 3, bnr 85) er solgt for kr 4.150.000 fra Gro Ani­ta Trø­an og Per Kris­ti­an Varei­de til Gunn-Re­na­te Lar­seng og Tho­mas Rød­land (06.06.2017)

Gnr 200, bnr 1950 er solgt for kr 150.000 fra So­lodd­vei­en as til Berg In­vest as (06.06.2017)

Groo­se­vei­en 57 (Gnr 200, bnr 143, sek­sjon 6) er solgt for kr 2.360.000 fra Kon­rad Ja­cob og Sil­je Schage Ja­cob til To­rill Ire­ne Vist­nes og Åge Jo­han Vist­nes (06.06.2017)

Brei­vi­ga 17 (Gnr 50, bnr 349) er solgt for kr 3.390.000 fra Mar­gre­te Raug­stad og Fred­rik Art­hur Sjur­saet­her til Tor­jus Ber­ge (06.06.2017)

Gnr 106, bnr 8 er solgt for kr 2.200.000 fra Inge­bjørg Ape­land til Per Kris­ti­an Top­stad Borge (06.06.2017)

Sal­get om­fat­ter også Ny­gren­da

10 (Gnr 106, bnr 42)

Lil­le­ro­re 14 A (Gnr 200, bnr 1296, sek­sjon 6) er solgt for kr 1.940.000 fra Bjørn Willem Bergs­ha­ven til An­na So­fie Ny­bø (07.06.2017)

An­del av Gnr 80, bnr 331 er solgt for kr 165.000 til Groos In­vest as og Jan Kris­ti­an Fri­vold (07.06.2017)

An­del av Gnr 80, bnr 331 er solgt for kr 200.000 til Jan Kris­ti­an Fri­vold og Mor­ten Mar­stran­der (07.06.2017)

Kjek­stad­vei­en 98 B (Gnr 167, bnr 52, sek­sjon 2) er solgt for kr 1.610.000 fra Bir­te Aa­ge­dal Ra­foss og Trond Ra­foss til Ei­vind Wil­helm­sen og Ri­ta Wil­helm­sen (07.06.2017)

Søms­vei­en 60 A (Gnr 52, bnr 316) er over­dradd for kr 2.300.000 fra Ps Ut­vik­ling as til Grim­stad Ei­en­dom as (07.06.2017)

An­del av Gnr 50, bnr 183 er over­dradd fra Odd­vin Jahn Resvik

til Gre­te Resvik (07.06.2017)

Gnr 50, bnr 183 er solgt for kr 3.300.000 fra Gre­te Resvik til Frøya-ei­en­dom as (07.06.2017)

Beis­land 22 (Gnr 107, bnr 4) er over­dradd fra Øyvind Beis­land til An­laug Beis­land (08.06.2017)

An­del av Groo­se­vei­en 150 (Gnr 80, bnr 59) er over­dradd fra Kris­ten Gun­der­sen til Sig­ne Ola­va Gun­der­sen (08.06.2017)

Over­dra­gel­sen om­fat­ter også an­del av Gnr 82, bnr 78

Kal­lands­heia 18 B (Gnr 82, bnr 321, sek­sjon 6) er solgt for kr 1.950.000 fra Sør Bo­lig Ei­en­dom as til Jo­han­n­es Emil Si­mon­sen (08.06.2017)

Kal­lands­heia 16 A (Gnr 82, bnr 321, sek­sjon 2) er solgt for kr 2.090.000 fra Sør Bo­lig Ei­en­dom as til Per Mag­ne Jo­hann­es­sen og Ruth Eli­se Kris­tof­fer­sen Jo­hann­es­sen (08.06.2017)

Gnr 88, bnr 476 er solgt for kr 35.000 fra Paul Not­to Mik­kel­sen til Mar­tin Sand­klei­va (09.06.2017)

An­del av St­or­ga­ten 50 B (Gnr 200, bnr 1896, sek­sjon 19) er over­dradd fra Tore Hal­vor­sen til Hil­de Hal­vor­sen (12.06.2017)

Øs­ter­hus­lien 28 A (Gnr 81, bnr 69, sek­sjon 2) er solgt for kr 2.200.000 fra Lil­li­an Ja­cob­sen til Ca­ri­na Helén Salve­sen (12.06.2017)

Gnr 200, bnr 449, sek­sjon 24 er solgt for kr 4.690.000 fra Mur­går­den as til Vig­dis Ørum Pet­ter­sen (12.06.2017)

Gnr 200, bnr 449, sek­sjon 26 er solgt for kr 5.550.000 fra Mur­går­den as til Tom­my Hus­hovd (12.06.2017)

Gnr 200, bnr 449, sek­sjon 27 er solgt for kr 4.890.000 fra Mur­går­den as til Jo­an Mel­by (12.06.2017)

Gnr 200, bnr 449, sek­sjon 20 er solgt for kr 4.250.000 fra Mur­går­den as til Knut Jo­han­sen og Bjørg Stem­re (12.06.2017)

Furu­vig­vei­en 67 (Gnr 25, bnr 18) er over­dradd fra Tor­unn Tørå til Jor­unn Gus­tav­sen, Kristin Gus­tav­sen og Per Øyvind Gus­tav­sen (12.06.2017)

An­del av Vest­re Mo­å­sen 37 (Gnr 49, bnr 236) er over­dradd for kr 1.130.000 fra Linn Ceci­lie Hen­rik­sen til Pre­ben Rø­er Hen­rik­sen (12.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 C (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 15) er solgt for kr 2.400.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til The­re­se Bro­man Wox­holt (13.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 C (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 14) er solgt for kr 2.400.000 fra An­ne Om­dal

Hav­stad til Bo­dil Sii­ra Aase (13.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 B (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 18) er solgt for kr 1.850.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Arne Kje­til Aa­g­re (13.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 3 A (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 25) er solgt for kr 3.400.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Bart­osz Alek­san­der Chyzy og Ewelina Mar­ta Kra­kowska (13.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 C (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 16) er solgt for kr 2.500.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Ra­mi­rez Ma­ria Es­tel­la Blan­don (13.06.2017)

Kleppe­k­ja­er­myra 44 B (Gnr 47, bnr 51, sek­sjon 36) er solgt for kr 2.158.602 fra Rei­dar Konne­stad til Lil­li­an Tes­dal (13.06.2017) Øs­ter­sko­gen 84 (Gnr 79, bnr

359) er solgt for kr 1.731.280 fra Grim­stad kommune til Se­aroads Ei­en­dom as (13.06.2017)

Gnr 59, bnr 244 er over­dradd for kr 350.000 fra Vig­dis Svan­te­sen til He­ge Ed­vard­sen og Joa­chim Sylju­å­sen (13.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 1) er solgt for kr 3.300.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til An­ne-Gerd Mat­hi­sen Eide og Bjørn At­le Eide (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 2) er solgt for kr 3.000.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Odd Mag­ne Vas­bø (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 3) er solgt for kr 3.100.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Astri Mads­ha­ven (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 4) er solgt for kr 3.100.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Johnny Mo­stad (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 5) er solgt for kr 3.200.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Bjørg Roaas og Odd­var Roaas (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 12) er solgt for kr 4.800.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Jor­unn Hol­te og Hel­ge Terje­sen (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 11) er solgt for kr 4.500.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Øi­vind Hol­vik (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 10) er solgt for kr 4.800.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Lille­mor Lar­sen og

Ar­ve Jostein Sta­vik (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 9) er solgt for kr 3.700.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Ma­rit Folk­man (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 8) er solgt for kr 3.600.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Gerd Mads­ha­ven (14.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 7) er solgt for kr 3.600.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Bjørn Erik Nor­man (14.06.2017)

Øs­ter­sko­gen 70 (Gnr 79, bnr 358) er solgt for kr 1.960.080 fra Grim­stad kommune til Vi­king­bad Ei­en­dom as (14.06.2017)

Eb­bels­gate 4 (Gnr 200, bnr 1922, sek­sjon 3) er solgt for kr 2.850.000 fra To­ril John­set

Var­lo til Ei­rik Lina­ker Da­ni­el­sen (14.06.2017)

An­del av Guld­mand Bryg­ge 1 (Gnr 200, bnr 1839, sek­sjon 12) er over­dradd fra Egil Dal­holt til Ann­laug Lun­den Dal­holt (14.06.2017)

Ran­vig­vei­en 41 (Gnr 52, bnr 110) er over­dradd fra Ei­nar Espedalen til Le­ne Espedalen og Ru­ne Espedalen (15.06.2017)

Gnr 132, bnr 3 er over­dradd fra Kjell Ot­tar Vene­myr til Rei­dun Vene­myr (14.06.2017)

Gnr 132, bnr 3 er over­dradd fra Rei­dun Vene­myr til Ot­tar Vene­myr (14.06.2017)

Gnr 167, bnr 60 er over­dradd for kr 6.500.000 fra Kir­sten Røvig Hå­berg til As­ta Kris­ti­ne Hå­berg og Arne Se­ter­nes (16.06.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Hom­bor­sund­vei­en 165 (Gnr 172, bnr9)

Tor­aldå­sen 48 (Gnr 86, bnr 65) er solgt for kr 3.750.000 fra Ire­ne Jo­han­sen til Me­rete Lie Se­land (16.06.2017)

Guld­mand Bryg­ge 1 (Gnr 200, bnr 1839, sek­sjon 13) er solgt for kr 2.700.000 fra El­len Ner­gård Thomp­son til To­rill Kaasa Lar­sen (16.06.2017) Kleppe­k­ja­er­vei­en 4 (Gnr 39, bnr 29) er over­dradd for kr 5.000.000 fra Astrid Hodne­brog og Gun­nar Hodne­brog til Ole Mar­tin Hodne­brog (16.06.2017)

Lange­strand 34 (Gnr 79, bnr 58) i Grim­stad kommune er over­dradd fra Rolf Jen­sen til Geir Jen­sen (16.06.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Ren­na 24 (Gnr 283, bnr 309) i

Ski­en kommune

Jor­de­ne­bak­ken 12 (Gnr 50, bnr 99) er solgt for kr 5.500.000 fra Lai­la Na­evis­dal Zehn­graff til Mag­nus Heck Eide og Mai­ken Heck Eide (19.06.2017)

Midt­sund­hol­men 2 (Gnr 156, bnr 63) er solgt for kr 4.250.000 fra Pet­ter Thing­sa­ker Dal­holt til As­le Bjel­land og Han­ne So­fie Tøns­berg Bjel­land (19.06.2017)

Sagodd­vei­en 51 (Gnr 59, bnr 108) er over­dradd fra Sver­re Galte­land til An­na Mat­hil­de Galte­land (19.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 C (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 13) er solgt for kr 2.350.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Mal­gorzata Bar­ba­ra Paw­lak og Tomasz Maciej Paw­lak (20.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 B (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 20) er solgt for

kr 1.950.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Lis­beth Grøn­vold Kås­ha­gen (20.06.2017)

Gjert Sø­ren­sens vei 60 (Gnr 3, bnr 295) er solgt for kr 2.850.000 fra Tom Ma­ri­us Beis­land til Sti­na Pe­der­sen (20.06.2017)

Gml. Kirke­vei 5 (Gnr 24, bnr 221) er solgt for kr 1.770.000 fra In­golf Bjør­ge Terje­sen til Da­vid Stens­land og He­le­ne Ig­land Stens­land (20.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 1 D (Gnr 200, bnr 1904, sek­sjon 6) er solgt for kr 3.800.000 fra An­ne Om­dal Hav­stad til Brit Hei­er Tor­ger­sen og Leiv Bir­ger Tor­ger­sen (20.06.2017)

Kleppe­k­ja­er­myra 42 B (Gnr 47, bnr 51, sek­sjon 34) er solgt for kr 2.508.602 fra Rei­dar Konne­stad til Ida Huse­bye San­naes (21.06.2017)

Fja­er­evei­en 295 (Gnr 23, bnr 24) er solgt for kr 2.550.000 fra Fred An­der­sen og Met­te Hå­land An­der­sen til He­le­ne Lind­bekk (21.06.2017)

Fjell­knatt­vei­en 8 (Gnr 80, bnr 219) er solgt for kr 3.350.000 fra Lars Bjørn­dal til Eli­se Stub­haug Karl­sen og Ken­neth Stub­haug Karl­sen (21.06.2017)

Jor­de­ne 28 (Gnr 50, bnr 256) er over­dradd fra Kjell Lind­stø­len til Jor­unn An­nie Lind­stø­len (21.06.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Gnr 50, bnr 257

Skip­per­ga­da 27 (Gnr 51, bnr 25) er solgt for kr 3.100.000 fra Est­her Ranne­kleiv til Else Søn­der­land Hor­tin og Leif Mat­tias Hor­tin (22.06.2017)

Bor­gåsen 12 A (Gnr 39, bnr 113, sek­sjon 19) er solgt for kr 1.700.000 fra Jan­niche Heia Chris­ti­an­sen til Gunn Ot­ter­sen (22.06.2017)

Ron­neng­åsen 14 (Gnr 86, bnr 180) er solgt for kr 3.650.000 fra Øystein Han­sen til Eli­sa­beth Bringa­ker og Tor-Ei­nar Bringa­ker (22.06.2017)

Vik­heia 6 (Gnr 24, bnr 345) er solgt for kr 2.610.000 fra Ra­mi­rez Ma­ria Es­tel­la Blan­don til Er­ni Li­en og Olav Li­en (22.06.2017)

Øst­re Vess­øya 70 (Gnr 59, bnr 47) er solgt for kr 3.850.000 fra Karl Ja­kob Car­stens og Bert­ha Ege­land til Ma­ri­us Nodde­land og Gro Ånon­sen (22.06.2017)

An­del av Gnr 200, bnr 635 er over­dradd fra Ma­rie Aal­vik Even­sen til Erik Aal­vik Even­sen og An­ne-Ma­rie Li­en (22.06.2017)

Groo­se­vei­en 24 A (Gnr 200, bnr 630) er solgt for kr 2.300.000 fra Erik Aal­vik Even­sen og An­ne-Ma­rie Li­en til Ama­nu­el Med­ha­nie Michael og Bete­al

Ya­cob (22.06.2017) Sal­get om­fat­ter også an­del av Gnr 200, bnr 635

St­or­ga­ten 35 (Gnr 200, bnr 1310, sek­sjon 6) er over­dradd for kr 1.350.000 fra John Haa­land til Ka­ri Konne­stad (22.06.2017)

Tuf­te­ne 4 (Gnr 86, bnr 201) er over­dradd for kr 3.000.000 fra Bo­dil Pe­der­sen til Pst Hol­ding as (23.06.2017)

Jerpe­vei­en 23 (Gnr 13, bnr 235) er solgt for kr 2.700.000 fra Gun­nar Bern­hard Brands­berg til Hans Vi­dar Le­vin­sen og Li­ne Le­vin­sen (23.06.2017)

Gnr 40, bnr 34, sek­sjon 2 er over­dradd fra Grim­stad kommune til Vik­hal­len as (23.06.2017)

Gnr 7, bnr 490 er solgt for kr 1.400.000 fra Gre­te Bel­gen Ja­kob­sen til Tri­ne Jorann Han­sen (26.06.2017)

An­del av Gnr 88, bnr 478 er over­dradd fra Leif Gun­leif­sen til Rei­dar Gun­leif­sen (26.06.2017)

Gnr 50, bnr 309 er over­dradd fra Les­lie Ann Wick til Mik­kel Myh­re (26.06.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Gnr 50, bnr 313

Vest­re Eske­dal 31 (Gnr 27, bnr 42) er solgt for kr 4.335.000 fra Kjell Vi­dar Gab­ri­el­sen til Bre­de Hirth og Kristin Ege­berg Hirth (27.06.2017)

Kal­lands­heia 12 B (Gnr 82, bnr 321, sek­sjon 9) er solgt for kr 2.190.000 fra Sør Bo­lig Ei­en­dom as til Mads Ni­el­sen (27.06.2017)

Flød­da­vei­en 21 (Gnr 50, bnr 264) er solgt for kr 1.550.000 fra Nils Kris­ti­an Knud­sen til Hil­de Løv­dal So­leng og Sver­re So­leng (27.06.2017)

Gnr 88, bnr 477 er over­dradd fra Leif Gun­leif­sen og Rei­dar Gun­leif­sen til Ka­ri­na Hør­te Gun­leif­sen (27.06.2017)

Grøm­heia 22 (Gnr 1, bnr 359) er solgt for kr 4.050.000 fra Wi­dar Tax­th Lø­land, Be­rit Lø­land Nil­sen og Hel­ge Terje­sen til In­ge­lin Fi­vel­stad Is­feldt (28.06.2017)

Gjaer­brønd­vei­en 265 B (Gnr 88, bnr 213, sek­sjon 9) er over­dradd for kr 3.000.000 fra Bo­dil Pe­der­sen til Lis­ti Hol­ding as (28.06.2017)

Le­ver­myr­vei­en 5 (Gnr 200, bnr 919, sek­sjon 3) er solgt for kr 2.650.000 fra Tor-Ei­nar Bringa­ker til Ma­ri­us Hjeld­nes (28.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 17 (Gnr 200, bnr 1576) er over­dradd fra Mol­ly Corne­li­us­sen til Frøy­dis Carl­sen, Heidi Bea­te Corne­li­us­sen, Jørn Øyvind Corne­li­us­sen, Stei­nar Corne­li­us­sen, Trond Corne­li­us­sen, Elin Ditlef­sen og Ran­di Han­sen (28.06.2017)

Ve­søy­ga­ten 17 (Gnr 200, bnr 1576) er solgt for kr 3.700.000 fra Frøy­dis Carl­sen, Heidi Bea­te Corne­li­us­sen, Jørn Øyvind Corne­li­us­sen, Stei­nar Corne­li­us­sen, Trond Corne­li­us­sen, Elin Ditlef­sen og Ran­di Han­sen til

Hans-Olav Sol­berg og Er­na-Ma­rie Sto­re­nes (28.06.2017)

Fja­er­evei­en 144 (Gnr 17, bnr 27) er solgt for kr 4.690.000 fra Egil Hen­ry Salve­sen til Ma­ria Bottolf­sen Kn­ut­sen og Siw Bottolf­sen Kn­ut­sen (28.06.2017)

Laurå­s­lia 5 B (Gnr 87, bnr 150) er solgt for kr 1.700.000 fra Wer­ner Kjos til Gø­rild Gran­de (29.06.2017)

Kleppe­k­ja­er­myra 35 (Gnr 47, bnr 78) er solgt for kr 3.398.000 fra Block Wat­ne as til Finn Tho­re Gun­der­sen og Solveig Gun­der­sen (29.06.2017)

Gnr 7, bnr 349 er over­dradd fra Øystein Pet­ter­sen til Ka­rin Haugnes og Leif Pet­ter­sen (29.06.2017)

Gnr 7, bnr 349 er solgt for kr 80.000 fra Ka­rin Haugnes og Leif Pet­ter­sen til Sam­ei­et St­or­ga­ten 85 (29.06.2017)

Groo­se­vei­en 70 (Gnr 200, bnr 151, sek­sjon 2) er solgt for kr 1.900.000 fra Ole Ja­kob Eke­nes til Mar­ty­na Ocz­kowska og Mag­nus Wenn­berg (30.06.2017) Gnr 13, bnr 284 er solgt for kr 1.200.000 fra Liv Tor­unn Aas­heim og Sig­munn Jørund Helle­dal til Bie Ei­en­dom as (30.06.2017)

Aren­dals­vei­en 13 (Gnr 200, bnr 360) er over­dradd fra Gun­nar Ed­vard Gun­der­sen til An­na Wen­che Gun­der­sen (02.05.2017)

An­del av Krok­vei­en 32 (Gnr 57, bnr 120) er over­dradd fra Hil­de Ire­ne Grøn­ne­rød An­der­sen til Bård Arne An­der­sen (02.05.2017) Groo­se­vei­en 24 A (Gnr 200, bnr 630) er over­dradd fra Ma­rie Aal­vik Even­sen til Erik Aal­vik Even­sen og An­ne-Ma­rie Li­en (02.05.2017)

Mol­lands­vei­en 40 (Gnr 82, bnr 113) er over­dradd fra Mag­ny Syn­nø­ve Bak­ke til Ka­ri-Ann Chris­ten­sen og Frank Nil­sen (03.05.2017)

Gnr 30, bnr 23 er solgt for kr 250.000 fra Grønseth Ei­en­dom og Fi­nans as til Grim­stad kommune (03.05.2017)

Støle­vei­en 44 C (Gnr 79, bnr 357, sek­sjon 5) er solgt for kr 1.830.000 fra Grim­stad Bygg as til Vet­le Pe­der­sen Fos­ser og Mona Skis­land (03.05.2017)

Støle­vei­en 44 D (Gnr 79, bnr 357, sek­sjon 7) er solgt for kr 1.850.000 fra Grim­stad Bygg as til Be­ne­dik­te Sør­dal Klin­ken­berg (03.05.2017)

Støle­vei­en 44 B (Gnr 79, bnr 357, sek­sjon 8) er solgt for kr 1.795.000 fra Grim­stad Bygg as til Ma­ri­us Kja­er­stad Jen­sen og Sil­je Tør­volt (03.05.2017)

Vind­vei­en 3 (Gnr 24, bnr 219) er solgt for kr 2.150.000 fra Li­ne Lil­le­holt til Kris­tof­fer Tør­volt (04.05.2017)

Furu­vig­vei­en 37 (Gnr 26, bnr 18) er over­dradd for kr 650.000 fra Jan Pe­ter Leh­ne, Rei­dun Tørå Ol­sen og Ruth Sk­ja­eve­stad til

He­ge Tørå Ha­ei­er og Ole Pet­ter Sk­ja­eve­stad (04.05.2017)

Tjo­re 144 (Gnr 71, bnr 4) er over­dradd fra Ed­vard Mar­tin Ter­kel­sen til Gunn Britt Ter­kel­sen (04.05.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Tjo­re 144 (Gnr 71, bnr 6) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også Tjo­re 142 (Gnr 71, bnr 56)

An­del av Gnr 13, bnr 75 er over­dradd fra Ni­els Hen­ning Ni­el­sen til Antoi­net­te Kris­ti­ne Ni­el­sen (08.05.2017)

An­del av Gnr 13, bnr 75 er solgt for kr 40.000 fra Antoi­net­te Kris­ti­ne Ni­el­sen til Kjell Odd­var Jo­han­sen og Li­sa Antoi­net­te Jo­han­sen (08.05.2017)

Støle­vei­en 44 A (Gnr 79, bnr 357, sek­sjon 6) er solgt for kr 1.795.000 fra Grim­stad Bygg as til Fro­de Ny­li (09.05.2017)

Søms­vei­en 15 C (Gnr 52, bnr 74, sek­sjon 4) er solgt for kr 2.260.000 fra Haa­kon Alek­san­der Len­de og Marianne Tønne­sen Len­de til An­to­nia Ma­ria Zieg­ler Fiks­dal­strand (09.05.2017)

Kirke­ga­ten 20 (Gnr 200, bnr 797) er solgt for kr 4.200.000 fra Arne Ei­rik Lie Jo­hann­es­sen og Eva Lie til Eli­sa­beth Ja­cob­sen og Lu­vu­ga On­ze­re Muda­sia Kada­sia (09.05.2017)

Es­ke­tvei­t­vei­en 9 (Gnr 60, bnr 68) er over­dradd for kr 2.700.000 fra Met­te Ga­de Lar­sen og Svein Tore Ga­de Lar­sen til Bir­ke­tveit Ei­en­dom as (09.05.2017)

Gnr 47, bnr 26 er over­dradd fra Odd Bråten til Olaug Ire­ne Bråten (09.05.2017)

Pha­ros vei 16 (Gnr 200, bnr 1099, sek­sjon 10) er over­dradd fra Kjell Ed­gar Jen­sen til Nor­man Jen­sen (09.05.2017)

An­del av Lil­le­sands­vei­en 5 (Gnr 200, bnr 977) er over­dradd for kr 1.475.000 fra Wen­che Ny­bro til An­ders Hart­vig Hov­land (10.05.2017)

Lun­de 38 (Gnr 67, bnr 20) er over­dradd for kr 1.300.000 fra Tho­mas Kris­tof­fer­sen til Andrzej Ta­deusz Do­machow­ski (10.05.2017)

Kal­lands­heia 18 A (Gnr 82, bnr 321, sek­sjon 1) er solgt for kr 1.890.000 fra Sør Bo­lig Ei­en­dom as til Heidi Ma­rie Gull­hav og Kris­tof­fer Gull­hav (10.05.2017)

An­del av Kiste­vig­vei­en 49 (Gnr 172, bnr 85) er over­dradd fra Ben­te-Lise Moe til Lone Moe Wa­bak­ken (10.05.2017)

An­del av Guld­mand Bryg­ge 1 (Gnr 200, bnr 1839, sek­sjon 1) er over­dradd fra In­ger Ma­rie Sta­bell til Arne Lød­rup Sta­bell (10.05.2017)

Hen­rik Ib­sens gate 10 (Gnr 200, bnr 710, sek­sjon 1) er over­dradd fra Voss Ar­vin­ger til An­na To­mine Hol­vik (12.05.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Hen­rik Ib­sens gate 10 (Gnr 200, bnr 710, sek­sjon 2) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Hen­rik Ib­sens gate 10 (Gnr 200, bnr 710, sek­sjon 3)

Gml. Bir­ke­tvei­t­vei­en 60 (Gnr 61, bnr 21) er solgt for kr 2.750.000 fra Tom Bjør­ge Sti­an­sen til Gro He­len Brings­verd og Sti­an And­re Ed­vard­sen (15.05.2017)

Tur­vei­en 12 (Gnr 3, bnr 79) er solgt for kr 4.050.000 fra Way­ni Fot­land til Me­rethe Sol­vang og Jon Heck Tings­tveit (15.05.2017)

Fe­vik­vei­en 46 (Gnr 44, bnr 113) er over­dradd fra Lin­ke Ho­no­ria Ne­set til Mona Zo­ri Ne­set, Ole Mar­tin Ne­set og Pål Ne­set (15.05.2017)

Gnr 44, bnr 150 er over­dradd fra Tellef Ne­set til Lin­ke Ho­no­ria Ne­set (15.05.2017)

Gnr 44, bnr 150 er over­dradd fra Lin­ke Ho­no­ria Ne­set til Mona Zo­ri Ne­set, Ole Mar­tin Ne­set og Pål Ne­set (15.05.2017) Sal­ve­rød­heia 31 (Gnr 49, bnr 321) er solgt for kr 825.000 fra Ol­sen­bygg Ei­en­dom as til Jea­net­te Ne­de­nes (16.05.2017)

Sal­get om­fat­ter også Sal­ve­rød­heia 33 (Gnr 49, bnr 322)

Lil­le Ber­gen 12 (Gnr 50, bnr 80) er over­dradd for kr 1.140.000 fra Rag­nar Bert­helsen og Un­ni Ire­ne Jo­han­sen til Ru­ne Jo­han­sen (16.05.2017)

Skib­ber­heia 8 (Gnr 48, bnr 347) er solgt for kr 3.050.000 fra Fred­rik Engh til Linn Ceci­lie Dahl og Vi­dar And­re Tallak­sen (16.05.2017)

Lauv­stø­vei­en 53 (Gnr 200, bnr 900) er solgt for kr 3.700.000 fra Astri Mads­ha­ven til Alek­san­der Eike­land Skå­la og He­ge Fjo­ne Yt­ter­vik (16.05.2017)

Hesne­s­vei­en 60 (Gnr 24, bnr 47) er solgt for kr 1.100.000 fra Ma­rit Syn­nø­ve An­der­sen til Trond Slei­re og Tru­de Slei­re (18.05.2017)

Sal­get om­fat­ter også Gnr 24,

bnr 98

Od­den 4 (Gnr 200, bnr 1808, sek­sjon 26) er solgt for kr 2.500.000 fra Tren­co Ei­en­dom as til Lars Olav Kn­ut­son (19.05.2017)

J. M. Ug­lands vei 32 (Gnr 21, bnr 41, sek­sjon 2) er solgt for kr 1.650.000 fra Ar­vid Dør­mae­nen til Ma­ri­ta My­ren (19.05.2017)

Skib­ber­heia 11 (Gnr 48, bnr 346, sek­sjon 3) er solgt for kr 2.500.000 fra Hil­de Hal­vor­sen

Eg­ge til Hil­de Ire­ne Grøn­ne­rød An­der­sen (19.05.2017)

Rav­nåsen 25 (Gnr 47, bnr 71) er solgt for kr 3.463.352 fra Axel Klepp til Mats Le­vi Jen­sen og He­ge Salve­sen (19.05.2017)

An­del av Kjørr­vig­vei­en 42 (Gnr 74, bnr 96) er over­dradd til Gry Jor­unn Moen og An­ders Ro­ger Øy­nes (19.05.2017)

Sund­vei­en 10 (Gnr 28, bnr 26) er over­dradd fra Bjørn Bern­hard As­lak­sen til Ma­rit As­lak­sen (19.05.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Gnr 28, bnr 64

Sund­vei­en 10 (Gnr 28, bnr 26) er over­dradd fra Ma­rit As­lak­sen til An­ne Kat­hin­ka As­lak­sen, Aslak Bjar­ne As­lak­sen, El­len Katri­ne As­lak­sen, Ka­mil­la As­lak­sen og Ka­rin As­lak­sen (19.05.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Gnr 28, bnr 64

Øs­ter­hus­lien 22 B (Gnr 81, bnr 71, sek­sjon 3) er solgt for kr 2.400.000 fra Bjørg Alice Grøn­lund og Gun­nar Hen­rik Grøn­lund til Hamzah Aly­ar og Sia­mand Aly­ar (22.05.2017)

An­del av Ves­søyvei­en 91 (Gnr 59, bnr 258) er over­dradd fra Ru­nar Røy­set til Ka­ri Øl­nes Røy­set (22.05.2017)

Gnr 104, bnr 27 er over­dradd for kr 125.239 fra Der Wou­de Brit Falch Gjø­en Van til Ragn­hild Ime­nes Ud­jus (22.05.2017)

Gnr 104, bnr 28 er over­dradd for kr 83.992 fra Der Wou­de Brit Falch Gjø­en Van til Knut Sal­ve Lun­den (22.05.2017)

Gnr 104, bnr 7 er over­dradd for kr 665.315 fra Der Wou­de Brit Falch Gjø­en Van til Nils Ran­dulf Kris­ti­an­sen (22.05.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Gnr 104, bnr 8

Gnr 106, bnr 4 er over­dradd for kr 2.031.373 fra Der Wou­de Brit Falch Gjø­en Van til Knut Sal­ve Lun­den (22.05.2017)

Gnr 106, bnr 35 er over­dradd for kr 294.081 fra Der Wou­de Brit Falch Gjø­en Van til Leif Vi­ken og Åse Bea­te Se­land Vi­ken (22.05.2017)

Eide­vei­en 67 (Gnr 163, bnr 23) er solgt for kr 1.050.000 fra Ann Ka­rin Ruud til Elin Blü­techer (23.05.2017)

Gref­stad­vi­ga 32 (Gnr 37, bnr 58) i Grim­stad kommune er over­dradd fra Bjørg Sy­nø­ve Rands­borg til Ka­rin Eli­sa­beth Rands­borg Thomp­son (23.05.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Nord­berg­bak­ken 11 (Gnr 52, bnr 659) i Oslo kommune

Mari­vold­vei­en 76 (Gnr 28, bnr 280) er over­dradd for kr 5.000.000 fra Wen­che Ny­bro til Me­rethe Ny­bro Berg (23.05.2017)

Gjaer­brønd­vei­en 75 (Gnr 7, bnr 167) er over­dradd fra Wil­ly Han­sen til Aud Han­sen (23.05.2017)

Gnr 19, bnr 87 er over­dradd for kr 25.000 fra Ing­vald Før­de Ekra til Åse Kris­ti­ne Ekra og Sylves­ter Hel­land (24.05.2017)

An­del av Vest­re Mo­å­sen 81 (Gnr 49, bnr 204) er over­dradd til Kjer­sti Fos­se og Ei­vind Mad­sen (24.05.2017)

Sal­ve­rød­heia 39 (Gnr 49, bnr 302) er solgt for kr 2.900.000 fra Tore Rønningen til Fred An­der­sen og Met­te Hå­land An­der­sen (24.05.2017)

Gnr 14, bnr 104 er over­dradd fra Jør­gen Grev­stad til To­ve Lynge­dal og Kurt Nil­sen (24.05.2017)

An­del av Sol­høg­da 1 (Gnr 200, bnr 1649) er over­dradd fra Ka­ren-So­fie Ask og Si­grun Ask til Bo­dil Lil­li­an Ask (24.05.2017)

An­del av Tor­aldå­sen 69 (Gnr 86, bnr 41) er over­dradd for kr 1.650.000 fra Me­rete Lie Se­land til Ei­vind Saetra Se­land (26.05.2017)

An­del av Gml. Kirke­vei 8 (Gnr 24, bnr 124) er over­dradd fra Ire­ne

Hau­ge til Trond Gul­brand­sen (26.05.2017)

Groo­se­vei­en 253 (Gnr 80, bnr 340) er solgt for kr 4.950.000 fra Thor­vald Han­sen as til Ca­mil­la Nord­wall Eriks­rud og Tom Helle­land Na­ess (26.05.2017)

Varde­ga­ten 10 (Gnr 200, bnr 1456) er over­dradd fra Ruth Moy Han­sen til Jan Ove Han­sen (26.05.2017)

Red­dal 125 (Gnr 95, bnr 1) er over­dradd for kr 2.162.866 fra Kris­ti­an Dokke­dal til Gur­ly Dokke­dal (26.05.2017) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også

Gnr 95, bnr 5 Over­dra­gel­sen om­fat­ter også Gnr 96, bnr 29

Kjaer­åsen 23 B (Gnr 82, bnr 298, sek­sjon 8) er solgt for kr 1.600.000 fra Mar­cus Øst­by til An­ders Grøt­vedt (29.05.2017)

Vik­stø­len 15 (Gnr 24, bnr 30) er solgt for kr 2.750.000 fra Christian Hen­rik­sen til Stig Pet­ter­sen (29.05.2017)

Troll­dals­vei­en 76 A (Gnr 52, bnr 182) er over­dradd fra Øyvind Nil­sen til Tri­ne Nil­sen (29.05.2017)

Rav­nåsen 108 (Gnr 47, bnr 88) er solgt for kr 3.498.000 fra Block Wat­ne as til Ani­ta Gru­er-Lar­sen og Evy Anet­te Gru­er-Lar­sen (30.05.2017)

An­del av Skib­ber­heia 19 (Gnr 48, bnr 356) er over­dradd for kr 4.500.000 fra Ing­vild Fjal­sett til Knut An­ders Fjal­sett (01.06.2017)

Jør­gen Bangs gate 11 (Gnr 200, bnr 752, sek­sjon 3) er solgt for kr 2.450.000 fra Sver­re Grimstvedt til Jon­ny Er­stad (01.06.2017)

An­del av Ege­livei­en 5 (Gnr 200, bnr 1836) er over­dradd fra Sti­na Ma­ria Ar­stad til Lars Tore­sønn Ar­stad (01.06.2017)

An­del av Hom­bor­sund­vei­en 2 (Gnr 176, bnr 7) er over­dradd til Ar­ve Rei­dar Eskelund og Gjer­trud Eskelund (01.06.2017)

An­del av Grøm­heia 66 (Gnr 1, bnr 319) er over­dradd for kr 1.010.000 fra In­ge­lin Fi­vel­stad Is­feldt til Knut Jostein Li­en (02.06.2017)

Groo­se­vei­en 120 (Gnr 80, bnr 61, sek­sjon 14) er solgt for kr 4.530.000 fra Hans Kris­ti­an­sen til Ka­ri Ege­land og Svein Mar­ti­ni­us Ege­land (02.06.2017)

Sal­get om­fat­ter også an­del av

Gnr 80, bnr 331

Lange­myr­jor­det 45 D (Gnr 81, bnr 47, sek­sjon 7) er solgt for kr 2.150.000 fra Fro­de Gor­seth til Mar­tin Da­ni­el­sen Møl­ler (02.06.2017)

BYG­GES: Det er man­ge lei­lig­hets­ut­byg­gin­ger i kom­mu­nen. Det gir seg også ut­slag på over­sik­ten over ei­en­doms­over­dra­gel­se r. Det var en hektisk mai og juni på ei­en­doms­mar­ke­det.

EIENDOMSHANDEL: Bil­det vi­ser de nye lei­lig­he­te­ne i Ve­søy­ga­ten 1, der man­ge nå har kjøpt og over­tatt.

FOTO: JOHNNY FOSS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.