Vin­ne­ren kjør­te seks mil

Da­ni­el Stam­nes kas­tet seg i bilen da han hør­te han had­de vun­net øl­kon­kur­ran­sen.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - DEN LIL­LE ØLBRYGGER

Stam­nes bor nem­lig i Høl­len i Søg­ne, og ble opp­ringt med det gla­de bud­skap. Der­med sat­te han seg i bilen og kjør­te til Grim­stad, en strek­ning på litt over seks mil. Her fikk han over­le­vert di­plom og gave­kort på 1000 kro­ner hos øl­bryg­ging. no. Og sva­ert gode skuss­mål fra jury­le­der Car­s­ten Nil­sen.

– Vi var ikke i tvil. Det var det ab­so­lutt bes­te ølet, sier Nil­sen til Adres­sa.

Vinner­ølet, en lam­bic geu­ze i bel­gisk stil, var fak­tisk noe langt mer enn et al­min­ne­lig godt ama­tørøl, me­ner han.

– Den var vel­dig god. Den kun­ne fint va­ert i hyl­la på po­let, sier Nil­sen.

– Det er helt fan­tas­tisk gøy å høre. Vi hjemme­bryg­ge­re sit­ter mye hjem­me og sma­ker på vårt eget øl uten å vite hva and­re sy­nes, sier Stam­nes.

– Hvor­dan kom du på å mel­de deg på den­ne kon­kur­ran­sen, når du ikke bor i Grim­stad en gang?

– Det var su­per­s­pon­tant. Det var kona som så det på Face­bo­ok på ons­dag el­ler tors­dag, sier den gla­de vin­ne­ren.

Det var to­talt 13 øl med i kon­kur­ran­sen, le­vert av seks hjemme­bryg­ge­re. På andre­plass kom Ru­ne og Karl med sitt røykøl, mens Fja­ere brygg­hus tok tredje­plas­sen med sin ame­ri­kans­ke IPA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.