Tan­goskryt til Sti­an­sen

Den grim­stad­bo­sat­te venn­dø­len kas­tet skjør­tet i lør­da­gens pro­gram.

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - SKAL VI DANSE Mar­tin Hau­gen

Det var tan­go som stod på pro­gram­met, og Sti­an­sen fikk fikk ros fra de fire dom­mer­ne.

– Det­te lo­ver vel­dig bra. Du le­ver deg vel­dig godt inn i rol­len. En syk start på kvel­den, sa dom­mer Tri­ne Deh­li Cle­ve. To­re Pet­ter­son fulg­te opp: – Du har god ryt­me og le­ver deg flott inn. Men jeg sav­ner litt dra­ma­tikk, sa han.

Sti­an­sen star­tet dan­sen med skjørt, men full­før­te uten.

– Jeg tri­ves vel­dig godt uten også, jeg, sa hun selv etter­på.

FOTO: TV2

TAN­GO: Jorun Sti­an­sen og Fred­ric Brun­berg dan­set tan­go og fikk skryt fra dom­mer­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.