Snø­løs til Far­men

En tid­li­ge­re Ama­zon-spil­ler duk­ker snart opp på tv-skjer­men.

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - UN­DER­HOLD­NING

Ama­lie Snø­løs (21) er fra Bir­ke­nes, og spil­te på Ama­zon før hun meld­te over­gang til Uraedd. Hun er nå klar for årets Far­men påTV2.

Hun har selv vokst opp på gård, og har på den må­ten kan­skje et for­trinn i rea­li­ty­pro­gram­met. Selv tror hun at hun kan gjø­re det bra i den po­pu­la­ere TV2-sat­sin­gen.

– Folk har lett for å døm­me meg etter ut­se­en­det, og få feil første­inn­trykk. Jeg tror det so­sia­le spil­let blir minst like vik­tig som er­fa­ring, og jeg er flink til å til­pas­se meg alle mil­jø­er, sier hun til Dag­bla­det.

Selvom­hu­ner­vant­til­gårds­li­vet, er det en an­nen egen­skap som kan­skje kan gi hen­ne pro­ble­mer.

– Jeg er vel­dig aer­lig, på godt og vondt, og kan fin­ne på å si ting jeg ikke bur­de si - hvis jeg blir sint. Av og til kan det slå til­ba­ke på meg, sier hun til avi­sen.

Hvor­dan det går med Snø­løs kan du se når Far­men har pre­miere på TV2 man­dag 25. sep­tem­ber.

FOTO: TV2

KLAR: Ama­lie Snø­løs byt­ter ut fotball med tv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.