Na­er RA­DIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

RA­DIO GRIM­STAD Tirs­dag:

09: Mor­gen­sen­ding. 10: Konk og mus. 12: Mu­sikk. 13: Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter. 14: Etter­mid­dag. 16: Mu­sikk. 18: Slutt. 21: Bytte­bo­den/Pando­ras box: 23: Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter Re­pri­se. 24: Slutt.

Ons­dag:

09: Mor­gen­sen­ding. 10: Konk og mus. 12: Mu­sikk. 13: Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter. 14: Etter­mid­dag. 16: Mu­sikk. 18: Slutt. 21: BIN­GO. 23: Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter Re­pri­se. 24: Slutt.

MISJONSRADIOEN GRIM­STAD Tirs­dag:

Kl. 06-08: Mu­sikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel» fra Norea og «Vin­du mot li­vet v/J. Har­dang» og møte­oppl. Kl. 18-19: Mu­sikk og ak­tu­elt, «San­ger vi ald­ri glem­mer» (re­pri­se). Kl. 19- 20: «Vei­en gjen­nom bi­be­len» v/Ø. Brak­vat­ne og mi­sjon og mu­sikk. Opp­le­sing. Kl. 20-21: «Ønske­san­gen» v/Gun­nar A. Arnt­sen.

Ons­dag:

Kl. 06-08: Mu­sikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel», «Vin­du mot li­vet v/ J. Har­dang» og møte­oppl. Kl. 18-19: Mu­sikk og ak­tu­elt og «Vin­du mot li­vet» v/ O. Bjor­land. Kl. 1920: «Vei­en gjen­nom bi­be­len» v/ Ø. Brak­vat­ne og mi­sjon og mu­sikk. Møte­plas­sen fra Norea. Kl. 20-21: «Country Gospel Ti­men» v/Per Govert­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.