FOR 25 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

AR­BEI­DE­NE MED den nye vei­en mel­lom Has­sel­da­len og den gam­le idretts­plas­sen på Aren­dals­vei­en er i god gjen­ge Bergs­hav for­skut­te­rer vei­en for kom­mu­nen. Om­byg­gin­gen av den gam­le verk­sted­hal­len er også i gang. Der skal re­de­ri­et UECC flyt­te inn.

TO GAN­GER har ty­ver stjå­let Røde Kors’ spille­auto­ma­ter på Grim­stad Stor­mar­ked.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.