BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Lo­max Tron­dahl-Chris­ti­an­sen. Hipp, hur­ra for gut­ten med futt i, som fyl­ler 4 år 14. sep­tem­ber! Kjempe­gla­de i deg! Knuse­klem­mer fra Bes­ta, Bes­ten, on­kel As­le, tan­te Su, on­kel Frank, ku­si­ne­ne Amin­da og Thea og fet­ter Wil­liam. Nils Mag­nar Ig­land blir 9 år i dag. Vi er vel­dig stol­te av deg! Klem fra Sol­run Eline, mam­ma og pap­pa. Vår gode, snil­le og liv­li­ge Sofie blir 5 år! Gra­tu­le­rer med da­gen, jen­ta vår! Klem fra Ås­mund, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en. Vår al­les lil­le sjarm­troll, Solveig, fyl­te to år 6. sep­tem­ber. Hun bor på Opp­sal i Oslo, men be­sø­ker ofte sine stol­te beste­for­eld­re i Mol­landsk­ja­er, som gra­tu­le­rer mas­se! Vår mor­som­me, liv­li­ge og om­tenk­som­me gutt er 4 år i dag! Hipp, hur­ra for Lo­max! Vi er kjempe­gla­de i deg. Man­ge klem­mer fra Lu­na, Lie­ben, mam­ma og pap­pa. Hipp hur­ra for jen­ta vår Hed­da Moy som fyl­ler 4 år i dag! Gra­tu­le­rer med da­gen! Vi er kjem­pe glad i deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Maia og Em­ma Vic­to­ria. Hipp hur­ra for vår her­li­ge minste­mann, Mat­hias P. Søfte­land, som ble 5 år 13. sep­tem­ber! Man­ge klem­mer fra Andreas, Hen­rik, Mar­kus, mam­ma og pap­pa! Hipp hur­ra for Iben Fa­es­ter-Gran­haug som fyl­ler 2 år 15. sep­tem­ber. Du er ei ar­tig og skjønn li­ten jen­te som vi er så gla­de i. Burs­dags­hil­sen fra Eri­ka, Fri­de, pap­pa, mam­ma, mor­mor, mor­far, beste­mor og beste­far. Hipp hur­ra for våre 3 fan­tas­tis­ke, snil­le og sprud­len­de burs­dags­jen­ter! Store­søs­ter Hannah fyl­te 12 år 13. sep­tem­ber og Caro­li­ne og Mat­hil­de fyl­ler 8 år 14. sep­tem­ber. Vi er utro­lig stolt av dere og vel­dig glad i dere, burs­dags­klem­mer fra mam­ma og pap­pa. Gra­tu­le­rer med 7-års da­gen din, Eskil. Du er en su­per flott gutt og vi dig­ger deg. Sto­re klem­mer fra Tor­jus, Mats, mam­ma og pap­pa. Gra­tu­le­rer med da­gen til skole­jen­ta, Astrid Ber­ti­ne Hå­land, som fyl­ler 6 år 13 sep­tem­ber. Vi er vel­dig glad i deg. Klem fra mor­mor og Hei­di. Vår lil­le sjar­mør og gle­des­spre­der, Mat­hias Per­lis Søfte­land, fyl­te 5 år 13. sep­tem­ber. Gra­tu­le­rer med da­gen, vi er uen­de­lig glad i og stolt av deg! Var­me klem­mer fra far­mor og far­far, søs­ken­barn, tan­ter og onk­ler. Gra­tu­le­rer med 6-års­da­gen den 13. sep­tem­ber. Man­ge klem­mer fra mam­ma og pap­pa. Ver­dens bes­te store­bror, Sond­re Sol­li Hal­vor­sen, ble 13 år 8. sep­tem­ber, gra­tu­le­rer så mye med da­gen din, du er su­per! Vi dig­ger deg! Gode klem­mer fra Sofie, Marius, pap­pa og mam­ma. Gra­tu­le­rer skjøn­ne og gode Jo­han­n­es Be­er Lar­seng-Rød­land med 4-års­da­gen 13. sep­tem­ber. Vi gle­der oss til å fei­re deg! Stor klem fra mam­ma, pap­pa, Her­man og Fe­lix. Hipp hipp hur­ra!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.